Історія журналу

Заснований 2003 р. (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 18252-7052 ПР).

Внесений до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241.

Відзначений дипломами за ІI місце в Конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України в 2014 р., а також лауреата в номінації «Наукові періодичні видання» в 2016–2017 рр.

Тематична спрямованість – наукове забезпечення законотворчого процесу в галузі експертної діяльності, висвітлення результатів комплексних досліджень теоретичних і методологічних засад експертного процесу розслідування кримінальних правопорушень із метою вдосконалення та розвитку експертно-доказової дослідницької бази, розширення її спектра, підвищення наукоємності і достовірності, а також результатів прикладних наукових розробок у сфері розвитку експертних технологій і сучасного високоточного спеціального інструментарію.

Оприлюднюються наукові праці з теоретичних, методичних, нормативно-правових, практичних, історичних, організаційних проблем судової експертизи та криміналістики. Висвітлюється позитивний досвід криміналістичних досліджень, інтеграції нових знань у галузі криміналістики.

Адресований фахівцям із питань судово-експертного і техніко-криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів із виявлення та розслідування кримінальних й інших правопорушень, запобігання їм, а також науковцям, викладачам, аспірантам і студентам навчальних закладів юридичної спрямованості.

Наукові статті публікуються на безоплатній основі двічі на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська.