Галузь і проблематика

Теоретичні, методичні, нормативно-правові, практичні, історичні, організаційні питання судової експертизи та криміналістики; наукове забезпечення законотворчого процесу в галузі експертної діяльності, висвітлення результатів комплексних досліджень теоретичних і методологічних засад експертного процесу розкриття і розслідування правопорушень, спрямованих на удосконалення існуючої та розвиток нової експертно-доказової дослідницької бази, розширення її спектра, підвищення наукоємності та достовірності, а також результатів прикладних наукових розробок у сфері розвитку експертних технологій та новітнього високоточного спеціального інструментарію

Розділи журналу:

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРТНО-
КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ
ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

ВИКОРИСТАННЯ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ І ТЕХНІКИ
В ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ

ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД В ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ВИДАТНІ ПОСТАТІ ТА ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ В ГАЛУЗІ КРИМІНАЛІСТИКИ

ІСТОРИЧНІ НОТАТКИ

РЕЦЕНЗІЇ

Рукописи приймаються, рецензуються  та індексуються за всіма розділами. Виняток щодо індексування становить розділ «Рецензії».