Редакційна колегія

Охріменко Іван Миколайович, (головний редактор), професор кафедри юридичної психології (НАВС), доктор юридичних наук, професор

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Google Scholar

Publons

Вебсайт

Кримчук Сергій Григорович, (перший заступник головного редактора), директор Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, доктор філософії

Теплицький Броніслав Броніславович, (заступник головного редактора), перший заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Google Scholar

ORCID

Дубонос Костянтин Валентинович, (заступник головного редактора), заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, доктор філософії

Ковальов Костянтин Миколайович, (заступник головного редактора), заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Татарнікова Тетяна Олександрівна, (заступник головного редактора), заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, кандидат юридичних наук

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

Чечіль Юрій Олексійович, (заступник головного редактора), заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, доктор філософії

Даріюс Бейноравічюс, професор інституту публічного права юридичної школи Університету імені Миколаса Ромеріса, доктор юридичних наук, професор (Литовська Республіка)

Google Scholar

Scopus

Баранов Петро Миколайович, судовий експерт (Дніпропетровський НДЕКЦ), доктор геологічних наук, професор

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Бичкова Світлана Сергіївна, доктор юридичних наук, професор

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Google Scholar

Власова Ганна Петрівна, професор кафедри права та міжнародних відносин (Київський університет імені Бориса Грінченка), доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки

Гордєєв Анатолій Іванович, фахівець І категорії відділу забезпечення діяльності центру (Хмельницький НДЕКЦ), доктор технічних наук, професор кафедри технології машинобудування

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Дрозд Валентина Георгіївна, начальник 3-го науково-дослідного відділу (ДНДІ МВС України), доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Google Scholar

Заяць Роман Ярославович, директор Львівського НДЕКЦ, доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права, професор

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Кірін Роман Станіславович, судовий експерт (Дніпропетровський НДЕКЦ), доктор юридичних наук, доцент

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

Конопельський Віктор Ярославович, завідувач кафедри кримінального права та кримінології (ОДУВС), доктор юридичних наук, професор

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Google Scholar

Кравчук Олег Вікторович, заступник директора центру – завідувач відділу криміналістичних досліджень (Хмельницький НДЕКЦ), кандидат юридичних наук, доцент, доктор наук з державного управління

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

Orcid

Google Scholar

Scopus

Publons

Пиріг Ігор Володимирович, професор кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент

Google Scholar

Степанюк Руслан Леонтійович, провідний фахівець з організації наукової роботи (Харківський НДЕКЦ), доктор юридичних наук, професор Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Google Scholar

Scopus

Сьомченков Олександр Анатолійович, заступник директора (Вінницький НДЕКЦ), доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

Хахановський Валерій Георгійович, професор кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки (НАВС), доктор юридичних наук, професор

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Google Scholar

Хачатуров Едуард Борисович, проректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Google Scholar

Циганюк Юлія Володимирівна, провідний юрисконсульт сектору юридичного забезпечення (Хмельницький НДЕКЦ), доктор юридичних наук, доцент

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Google Scholar

Scopus

Publons

Швець Дмитро Володимирович, перший проректор Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, заслужений працівник освіти

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Google Scholar

Scopus

Publons

Бичков Андрій Сергійович, заступник завідувача лабораторії (ДНДЕКЦ МВС України), кандидат юридичних наук, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, академік Української академії наук, доктор технічних наук

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

Google Scholar

Юсупов Володимир Васильович, провідний науковий співробітник (НАВС), доктор юридичних наук, професор

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Google Scholar

Шална Бернардас, доктор технічних наук

 

Беднарчук Микола Степанович, судовий експерт відділу товарознавчих та гемологічних досліджень (Львівський НДЕКЦ), кандидат технічних наук, професор кафедри товарознавства непродовольчих товарів

ORCID

Гуріна Дарія Петрівна, заступник завідувача лабораторії навчальної та наукової роботи (ДНДЕКЦ МВС), кандидат юридичних наук

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Scopus

ГУНГОР Мустафа, кандидат наук з державного управління

Климович Олена Сергіївна, завідувач сектору дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів (Волинський НДЕКЦ), кандидат хімічних наук

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Scopus

Кравчук Петро Юрійович, завідуючий кафедри права (Європейський університет), кандидат юридичних наук, доцент

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Google Scholar

Scopus

Косенко Світлана Сергіївна,  завідувач лабораторії навчальної та наукової роботи (ДНДЕКЦ МВС), кандидат юридичних наук, доцент

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Google Scholar

Scopus

Лень Юлія Тимофіївна, завідувач відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів (Львівський НДЕКЦ), кандидат хімічних наук

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Лозова Світлана Миколаївна, провідний фахівець з організації наукової роботи відділу забезпечення діяльності центру (Харківський НДЕКЦ), кандидат психологічних наук, доцент

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Google Scholar

Мицук Олена Анатоліївна, старший судовий експерт сектору дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів (Львівський НДЕКЦ) кандидат хімічних наук, доцент кафедри неорганічної та органічної хімії

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Некрасов Вячеслав Анатолійович, провідний науковий співробітник (НАВС), кандидат юридичних наук, доцент

ORCID

вебсайт

вебсайт

Охріменко Світлана Станіславівна, старший науковий співробітник (НАВС), кандидат юридичних наук

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Google Scholar

вебсайт

Павлюк Іван Володимирович, старший судовий експерт сектору дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів (Запорізький НДЕКЦ), кандидат біологічних наук

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Плугатар Тетяна Анатоліївна, учений секретар (ДНДІ МВС України), кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Google Scholar

Ромбовський Михайло Юрійович, судовий експерт сектору трасологічних досліджень відділу криміналістичних видів досліджень (Сумський НДЕКЦ), кандидат фізико-математичних наук

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Scorus

Publons

Соколов Олексій Сергійович, завідувач відділу досліджень зброї лабораторії досліджень, сертифікації зброї та обліку ДНДЕКЦ МВС, кандидат юридичних наук

Google Scholar

Щербакова Юлія Володимирівна, завідувач сектору організаційно-методичного забезпечення лабораторії біологічних досліджень та обліку ДНДЕКЦ МВС, кандидат біологічних наук

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ORCID

Google Scholar

Researchgate

Scopus

Відповідальний секретар

Хахановська Ольга Віталіївна, науковий співробітник відділу наукової організації редакційно-видавничої та бібліотечної роботи лабораторії навчальної та наукової роботи ДНДЕКЦ МВС