Редакційна колегія

Охріменко Іван Миколайович, (головний редактор),

професор кафедри юридичної психології (НАВС),

доктор юридичних наук, професор

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ,

ORCID, Google Scholar,

Вебсайт

Даріюс Бейноравічюс, професор інституту публічного права

юридичної школи Університету імені Миколаса Ромеріса,

доктор юридичних наук, професор (Литовська Республіка)

Google Scholar

Бичкова Світлана Сергіївна, завідувач кафедри цивільного права і процесу

(НАВС), доктор юридичних наук, професор

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ,

ORCID, Google Scholar

Власова Ганна Петрівна, професор кафедри права (Європейський університет),

доктор юридичних наук, професор

Грібов Михайло Леонідович, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності (НАВС),

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

ORCID, Google Scholar

Дрозд Валентина Георгіївна, начальник 3-го науково-дослідного відділу

(ДНДІ МВС України), доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ,

ORCID, Google Scholar

Клименко Ніна Іванівна, професор кафедри права

(Європейський університет),

доктор юридичних наук, професор

Вебсайт, вебсайт, вебсайт

Конопельський Віктор Ярославович, професор кафедри кримінального права та кримінології (ОДУВС), доктор юридичних наук, доцент

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ,

ORCID, Google Scholar

Хахановський Валерій Георгійович, професор кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки (НАВС), доктор юридичних наук, професор

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ,

ORCID, Google Scholar

Хачатуров Едуард Борисович, проректор Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова, доктор юридичних наук, кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ,

ORCID, Google Scholar

Швець Дмитро Володимирович, ректор

Харківського національного університету внутрішніх справ,

доктор юридичних наук, доцент

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ,

ORCID, Google Scholar,

Publons, Scopus

Юсупов Володимир Васильович, провідний науковий співробітник (НАВС),

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ,

ORCID, Google Scholar

Бичков Андрій Сергійович, заступник завідувача лабораторії (ДНДЕКЦ МВС України),

кандидат юридичних наук, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки,

академік Української академії наук

ORCID, Google Scholar

Косенко Світлана Сергіївна,  завідувач лабораторії (ДНДЕКЦ МВС України),

кандидат юридичний наук, доцент

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ,

Google Scholar

Кравчук Петро Юрійович, доцент кафедри права (Європейський університет),

кандидат юридичних наук, доцент

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ,

ORCID, Google Scholar,

Scopus

Некрасов Вячеслав Анатолійович, провідний науковий співробітник (НАВС),

кандидат юридичних наук, доцент

ORCID,

вебсайт, вебсайт

Охріменко Світлана Станіславівна, старший науковий співробітник (НАВС),

кандидат юридичних наук

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ,

ORCID, Google Scholar,

вебсайт

Плугатар Тетяна Анатоліївна, учений секретар (ДНДІ МВС України), кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ,

ORCID, Google Scholar

Відповідальний секретар

Бартащук Світлана Степанівна, науковий співробітник,

(ДНДЕКЦ МВС України)