Головна сторінка

Науково-практичний журнал ISSN 1992-4437

Рік заснування 2003

Проблематика: теоретичні, методичні, нормативно-правові, практичні, історичні, організаційні питання судової експертизи та криміналістики; наукове забезпечення законотворчого процесу в галузі експертної діяльності, висвітлення результатів комплексних досліджень теоретичних і методологічних засад експертного процесу розкриття і розслідування правопорушень, спрямованих на удосконалення існуючої та розвиток нової експертно-доказової дослідницької бази, розширення її спектра, підвищення наукоємності та достовірності, а також результатів прикладних наукових розробок у сфері розвитку експертних технологій та новітнього високоточного спеціального інструментарію

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 18252-7052 ПР;

внесений до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (наказ МОН України від 02.07.2020 № 886)

Періодичність: двічі на рік

Мови видання: українська, російська, англійська

Засновники: Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ

Адреса редакції: вул. Велика Окружна, 4, м. Київ, Україна, 03170

                                   Velyka Okruzhna street, 4, Kyiv, Ukraine, 03170

Електронна адреса для листування: dndekc@mvs.gov.ua