ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • М. М. Надіжко Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз, Служба безпеки України, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.37025/1992-4437/2020-33-1-25

Ключові слова:

судова експертиза, судово-експертна діяльність, судовий експерт, спеціальні знання, спеціальні знання судового експерта, висновок експерта

Анотація

Мета статті – розкрити сутність судово-експертної діяльності в сучасних умовах, з’ясувати зміст спеціальних знань у контексті їх використання судовим експертом. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено застосуванням комплексного системного підходу до вирішення завдань дослідження. Зокрема, системно-структурним методом з’ясовано сутність досліджуваних категорій і правових явищ, їх елементно-компонентний склад; за допомогою наукової абстракції сформульовано позиції щодо змісту судово-експертної діяльності та спеціальних знань, зроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства, зважаючи на доцільність запровадження інституту експерта в галузі права і в кримінальному процесі; логіко-аргументаційним методом проаналізовано нормативні положення за темою дослідження. Наукова новизна. Дослідницькі висновки щодо змісту і сутності судово-експертної діяльності дали змогу обґрунтувати позицію, відповідно до якої під судово-експертною діяльністю слід розуміти комплекс організаційних, процесуальних, науково-методичних та інших заходів, спрямованих на встановлення з використанням спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва та ремесла фактичних даних, що мають значення для прийняття рішень у кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному судочинстві, а також виконавчому провадженні. Висновки.
У процесі дослідження визначено співвідношення і взаємозв’язок спеціальних і загальновідомих знань; розкрито зміст спеціальних знань, якими володіє судовий експерт, як комплексного поняття; з’ясовано можливість застосування судовим експертом правових (юридичних) знань; висвітлено сутність судово-експертної діяльності, запропоновано авторське бачення її змісту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads

Опубліковано

2021-02-10

Як цитувати

Надіжко, М. М. (2021). ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У СУДОВО-ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ. Криміналістичний вісник, 33(1), 25–36. https://doi.org/10.37025/1992-4437/2020-33-1-25

Номер

Розділ

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ