МОЖЛИВОСТІ СПОРОВО-ПИЛКОВОГО АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ҐРУНТОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ

Автор(и)

  • Т. Б. Рилова А. Н. Хох Державна наукова установа «Інститут природокористування Національної академії наук Білорусі», Мінськ, Республіка Білорусь

DOI:

https://doi.org/10.37025/1992-4437/2020-33-1-108

Ключові слова:

судова палінологія, спорово-пилковий аналіз, ґрунт, мікроскопія, таксономічний склад, процентний вміст

Анотація

Мета статті полягає в отриманні нових результатів у вигляді наукових висновків, зумовлених можливостями методу спорово-пилкового аналізу у встановленні в межах судово-ґрунтознавчої експертизи належності нашарувань на забруднених предметах конкретній локальній ділянці місцевості. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено комплексним підходом до використання методів дослідження: емпіричних (опис, вимірювання, порівняння, експеримент), загальнологічних (аналіз, синтез, узагальнення), спеціальних (біологічних, математичних, статистичних), які дали змогу провести ретельне мікроскопічне дослідження зразків ґрунту з використанням методу спорово-пилкового аналізу і зробити висновки щодо родової та групової належності порівнюваних зразків, тим самим підтвердивши можливості методу для вирішення таких завдань. Наукова новизна. Обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість використання методу спорово-пилкового аналізу для встановлення належності нашарувань на забруднених предметах конкретній локальній ділянці місцевості. Висновки. У процесі дослідження доведено, що пилок і спори рослин поряд з комплексом ґрунтових ознак можуть використовуватися як інформативний показник, коли вирішуються завдання судово-ґрунтознавчої експертизи. За результатами мікроскопічного вивчення зразків ѓрунту з лопати і з місця події виявлено особливості складу палінофлори та процентного вмісту компонентів спорово-пилкових спектрів зразків, що дозволило виділити низку важливих показників, на підставі яких розв’зуватимуться завдання щодо їх схожості, зокрема визначено склад і кількісний вміст таксонів основних груп рослин (деревних порід, чагарникових і трав'янистих, спорових) у зразках ґрунту, розраховано процентне співвідношення пилку і спор цих груп рослин у загальному складі спектрів досліджуваних зразків, проведено статистичне оброблення отриманих результатів, що дало змогу зробити висновок про їх загальну родову і групову належність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads

Опубліковано

2021-02-10

Як цитувати

А. Н. Хох, Т. Б. Р. (2021). МОЖЛИВОСТІ СПОРОВО-ПИЛКОВОГО АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ҐРУНТОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ. Криміналістичний вісник, 33(1), 108–116. https://doi.org/10.37025/1992-4437/2020-33-1-108

Номер

Розділ

ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД В ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ