Правомірність рецензування висновку експерта в судовому процесі

Автор(и)

  • О. І. Лук’янчук Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.37025/1992-4437/2021-35-1-38

Ключові слова:

судова експертиза, судово-експертна діяльність, висновок експерта, рецензія, рецензування, рецензування висновку судового експерта, процедура рецензування висновку судового експерта.

Анотація

Мета статті – науково обґрунтувати теоретичні засади правового регулювання інституту рецензування висновків судового експерта, а також правомірність подання рецензії на висновок експерта в межах розгляду справи в суді. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено сукупністю методів загальнонаукового і конкретно-наукового рівнів. Зокрема, з позиції матеріалістичної діалектики розглянуто юридичну природу висновку судового експерта як процесуального джерела доказів. Із застосуванням методів формальної логіки (аналіз, синтез, аналогія, індукція та дедукція) визначено правовий статус рецензії в судово-експертній діяльності. Застосуванням порівняльно-правового методу, аналогії на практичних прикладах засвідчено помилковість сприйняття процедури рецензування висновків експерта учасниками процесу. Наукова новизна. Уперше запропоновано дефініцію процедури рецензування в контексті судово-експертної діяльності. Окреслено виключні обставини, за яких проводиться рецензування висновків судового експерта, обґрунтовано неприпустимість поширення практики «оскарження» висновку судового експерта через замовлення рецензії на нього. Висновки. У процесі розгляду питання здійснено комплексний аналіз судової практики та нормативно-правових актів, що регулюють процедуру рецензування висновків судових експертів. З’ясовано, що метою рецензування висновків судових експертів є вдосконалення професійної майстерності експертів, підвищення якості та обґрунтованості їх висновків. При цьому наголошено, що рецензування не проводиться для спростування чи підтвердження висновків експерта, а рецензія не може бути використана як джерело доказів у будь-якому виді судочинства. Аргументовано недопустимість процедури рецензування висновків судового експерта в досудовому розслідуванні та судовому процесі. Доведено, що рецензія на висновок судового експерта має розглядатися судом як неналежний та недопустимий доказ і не повинна братися до уваги. Окреслено законні способи спростування результатів досліджень, викладених у висновку судового експерта.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads

Опубліковано

2021-06-18

Як цитувати

Лук’янчук, О. І. . (2021). Правомірність рецензування висновку експерта в судовому процесі . Криміналістичний вісник, 35(1), 38–47. https://doi.org/10.37025/1992-4437/2021-35-1-38

Номер

Розділ

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ