Крапівцев, О. О. «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА-КРИМІНАЛІСТА В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ». Криміналістичний вісник, вип. 35, вип. 1, Червень 2021, с. 58-69, doi:10.37025/1992-4437/2021-35-1-58.